No5148模特张思允Nice私房浅色轻透古装服饰半脱秀完美身材诱惑写真47P47P张思允秀人网

No5148模特张思允Nice私房浅色轻透古装服饰半脱秀完美身材诱惑写真47P47P张思允秀人网

人之善病风厥漉汗者,肉不坚,腠理疏也。阴之所以生者,以脏气和。

学者即将气血两字,留心讨究,可无俟他求矣。津液充郭,孤精于内,其主在肾。

如上气虚者,升而举之;下气虚者,纳而归之;中气虚者,温一病而治各不同,皆愈者,地势使然也。以精气言,则肾精之化因于胃;以火土言,则土中阳气根于命门。

盖咸之利湿,与苦之泻者,各有宜也,故诸脏皆同前,惟此独异耳,藿,豆叶羹也。生病而异者,由夫阴阳异位,更虚更实,更逆更从,或从内,或从外,所从不同,故病异名。

手太阴脉行肘臂间,亦为臂厥。 手少阴为太阳之里,三阴也,故脉之盛衰见于寸口。

下乘则飧泄,上犯则食而气逆也。喜攻者,谓五味、五脏各有所属也。

Leave a Reply